کد تخفیف

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

بعد از ایجاد رویداد میتوانید -پس از ورود به پنل رویداد مورد نطرتان- از فهرست سمت راست، قسمت «کد تخفیف ها» را انتخاب کنید و برای مشتریانتان به دو صورت درصدی و ثابت، تخفیف در نظر بگیرید. سپس کد تخفیف را از راههای مد نظرتان به مخاطبین اطلاع رسانی کنید.

در صورتی که رویداد شما چندین بلیت داشته باشد و شما قصد ارائه تخفیف تنها بر روی یکی از بلیت ها را داشته باشید، طبق تصویر زیر از قسمت اول، میتوانید انتخاب کنید که تخفیف مربوط به کدام بلیتتان باشد. امکان درج تاریخ «اعمال» و یا «انقضا» برای هرکد تخفیف امکان پذیر است. (مورد استفاده برای تخفیف خریدهای زودهنگام) در صورتی که تاریخی برای کدهای تخفیف مشخص نکنید، سیستم به صورت پیش فرض تاریخ آغاز و پایان فروش بلیت ها را برای کدهای تخفیف در نظر میگیرد.

12-1

12

 

مطالب مرتبط