پیشخوان

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

بعد از ایجاد رویداد و ورود به پنل رویدادتان، صفحه پیشخوان را خواهید دید. مشاهده روند ساخت رویداد، گزارش بازدید و فروش رویداد به آسانی از قسمت «پیشخوان» امکان پذیر است.
همانطور که در تصویر زیر میبینید، قسمت «چک لیست تکمیل جزییات رویداد» روند پیشرفت شما در ساخت رویدادتان را نمایش میدهد. از اینجا شما میتوانید مراحلی را که تکمیل کرده اید ببینید. این قسمت ها به صورت خود کار، بعد از اتمام آن مرحله با دایره آبی مشخص میشوند. بنابراین اگر قسمتی از روند ساخت رویداد شما ناقص باشد، از این قسمت متوجه آن خواهید شد تا بتوانید به آسانی برای تکمیل آن اقدام نمایید. برای این کار، یک کلیک روی عنوان مورد کامل نشده کافی است.

event-alerts
طبق تصویر از این قسمت شما قادر به مشاهده آمار فروش بلیت و بازدیدهای رویداد خود هستید.

8
برای آنالیز بهتر فروش و بازدید رویدادتان میتوانید از نمودارهای موجود در صفحه «پیشخوان» استفاده کنید.

این نمودارها به صورت روزانه طی یک هفته اخیر نمایش داده میشوند. که با نگه داشتن موس روی نقطه نمودار آن روز این تعداد به وضوح قابل رویت است.

در نمودار بازدید شما دو محور را میبینید. محور آبی نمودار تعداد بازدید های صفحه رویداد و محور نارنجی تعداد کاربرانی را که به صفحه رویدادتان مراجعه کردند، را نمایش میدهد.

9

 

مطالب مرتبط