مدیریت نقش ها

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۴

شما می‌توانید برای رویدادهای یک سازمان که موضوعات متفاوتی دارند، چندین برگزارکننده تعریف کنید و نقش هر یک از برگزارکنندگان را مدیریت نمایید. مثلا به برخی دسترسی کامل بدهید و برخی دیگر را تنها به عنوان آنالیست برای یک رویداد مشخص کنید تا بتوانند گزارش‌ها را به شما ارائه دهند.

برای دسترسی به این قسمت می‌توانید وارد داشبورد رویداد خود شوید و از قسمت تنظیمات، «مدیریت نقش‌ها» را انتخاب نمایید.

10-1

مطالب مرتبط