لینک مرجع

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

با تعریف یک لینک مرجع برای رویدادهایتان، میتوانید به جای ارائه لینک های متفاوت در اطلاع رسانی ها به مخاطبین، «لینک مرجع» رویدادهایتان را به اشتراک بگذارید. در این صورت کاربران با مراجعه به لینک مرجع شما، به صفحه آخرین رویداد شما که قابل خرید است، هدایت میشوند. به طور مثال:

لینک مرجع رویداد هفتگی همفکر به صورت  evand.com/hamfekr تعریف شده است و اگر کسی به این آدرس برود به صفحه آخرین رویداد همفکر که همچنان در حال فروش است هدایت خواهد شد.

aaa

444

333

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

نظرات بازدیدکنندگان

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.