لینک مرجع برگزارکننده

تاریخ: ۸ اسفند ۱۳۹۴

هر شخص می‌تواند در حساب کاربری خود بی‌نهایت برگزارکننده‌ی حقیقی یا حقوقی تعریف نماید و برای هر برگزارکننده یک تا سه «لینک مرجع» ایجاد کند.
اگر می‌خواهید در مورد «لینک مرجع» بیشتر بدانید این مطلب را بخوانید.

Capture

مطالب مرتبط