حسابداری

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

برای تسویه حساب برگزارکننده باید پس از ایجاد رویداد و در قسمت «حسابداری» اطلاعات بانکی خود را به طور صحیح و کامل وارد کنید. در این صورت میتوانید از هنگام فروشِ اولین بلیت رویداد تا پایان آن، هر زمان که تمایل داشته باشید روی دکمه «درخواست تسویه حساب» از قسمت «حسابداری» کلیک کنید تا مبالغ فروش بلیت ها به شما پیش پرداخت شود.

3

مطالب مرتبط