بلیت ها

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

برای اینکه امکان شرکت در رویدادتان فراهم باشد، ایجاد بلیت برای رویداد الزامی است.
8
عنوان بلیت: درهنگام ایجاد بلیت، دقت کنید که عنوان مشخصی را برای بلیت خود در نظر بگیرید. مثلاً “بلیت ویژه دانشجویان” . این کار به تفکیک شرکت کنندگان نیز کمک خواهد کرد.
تعداد: تعداد بلیت های موجود، بیانگر ظرفیت حضور شرکت کنندگان در رویداد است. بنابراین بعد از انتخاب عنوان، مشخص کردن تعداد بلیت های موجود گام بعدی شماست.
10
نوع بلیت: شما میتوانید بلیت های خود را به 3 صورت تعریف کنید.
– بلیت پولی: این بلیت برای رویداد هایی ایجاد میشود که شرکت در آنها برای مخاطبان هزینه دارد.

11 pooli
– بلیت رایگان: شرکت در برخی رویداد ها رایگان است. شما میتوانید از این بلیت برای رویدادهای رایگانتان استفاده کنید. به یاد داشته باشید که ایجاد رویداد رایگان در «ایوند» هزینه ای نخواهد داشت و محدودیتی در تعداد رویداد های رایگان شما وجود ندارد.

12 raygan
– بلیت حمایتی: این بلیت، ویژه رویدادهایی است که نیاز به حامی دارند. افراد از این طریق میتوانند مبلغ مورد نظر برای حمایت را در این بلیت تعریف کرده و حامیان خود را جذب کنند.

13 suppport
شرح بلیت: برای ارائه توضیحات مربوط به بلیت ایجاد شده، میتوانید از قسمت «شرح» استفاده کنید. کاربران قادر به مشاهده این توضیحات در هنگام بازدید از رویداد خواهند بود.

14
تنظیمات پیشرفته: در این قسمت میتوانید حداقل و حداکثر تعداد بلیت هایی را که یک فرد امکان خرید آنها را دارد، مشخص کنید. تاریخ آغاز و پایان فروش بلیت را نیز میتوانید با توجه به تاریخ برگزاری رویداد در این قسمت تنظیم کنید. توجه داشته باشید که در صورت عدم مشخص نمودن تاریخ آغاز فروش بلیت، سیستم «ایوند» به صورت خودکار تاریخ روز ایجاد بلیت را در نظر میگیرد و در صورتی که تاریخ آغاز فروش بلیت را به روزهای بعد موکول کنید، سیستم ایوند تا آن تاریخ در صفحه رویداد، در قسمت نمایش بلیت، جمله « ظرفیت این رویداد پر شده است » را نشان میدهد.

16
وضعیت بلیت: شما میتوانید پس از ایجاد بلیت ها برای آنها وضعیت فعال یا غیر فعال را مشخص نمایید. بلیت های غیرفعال در صفحه رویداد امکان خرید ندارند.

17