ایمیل ثبت‌نام

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۴

«ایوند» در قسمت تنظیمات رویداد امکاناتی را فراهم کرده است تا برگزارکنندگان بتوانند به شکل دل‌خواه خود با مخاطبین یا شرکت‌کنندگان رویداد در ارتباط باشد.

برای مثال با ورود به قسمت «تنطیمات» رویدادتان و سپس انتخاب قسمت «ایمیل ثبت‌نام» می‌توانید مطالبی که فکر می‌کنید آگاه بودن شرکت‌کنندگان از آن‌ها ضروری‌ست زا درج نمایید. به این ترتیب توضیحات شما همراه با بلیت خریداری‌شده برای شرکت‌کنندگان رویداد ارسال خواهد شد.

signup-notification

مطالب مرتبط