ایمیل به دنبال‌کنندگان

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۴

مخاطبین شما در ایوند می‌توانند در صورت تمایل شما و رویدادهایتان را دنبال کنند.

شما هم می‌توانید برای مطلع ساختن آن‌ها از رویداد جدیدتان برای همه‌ی دنبال‌کنندگان‌تان ایمیل ارسال نمایید.

followers

مطالب مرتبط