امروز 30 اکتبر (9 آبان) روز چک‌لیست است. به همین مناسبت تصمیم گرفتیم چک‌لیستی از کتاب الکترونیک “اصول برگزاری کنفرانس، سمینار و رویداد” را به صورت یک اینفوگرافیک منتشر کنیم. داشتن چک‌لیست رویدادها می‌تواند برای برگزارکنندگان رویداد بسیار مفید باشد.

پاسخ به این دیدگاه