با ورود به حساب کاربری میتوانید موضوعات مورد علاقه خود را انتخاب نمایید.

account

برای تغییر مشخصات کاربری خود، طبق تصویر زیر به این قسمت در حساب کاربری مراجعه نمایید و در صورت لزوم اطلاعات خود را تغییر دهید.

account2
برای تغییر رمز عبور نیز میتوانید به «حساب کاربری» و سپس تب سوم طبق تصویر زیر مراجعه نمایید.

account3