در صورتی که بخواهید برای شرکت در رویدادتان از افراد خاصی دعوت نمایید، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.

در قسمت «محتوای ایمیل» عنوان یا subject ایمیل، نام فرستنده، پیش گفتار و متن اصلی دعوت‌نامه‌ی خود را بنویسید و در سمت چپ، پیش‌نمایش متن دعوت‌نامه‌تان را مشاهده کنید.

دعوت‌نامه‌ها در قالب ایمیل‌های ایوند ارسال می‌شوند.

davat1

 

از این قسمت می‌توانید ساعت و تاریخ ارسال ایمیل به شرکت‌کنندگان را مشخص نمایید.

davat2

 

از اینجا می‌توانید انتخاب کنید مخاطبان‌تان از کجا انتخاب شوند. امکان انتخاب هر چهار روش فراهم است.

  • از حساب کاربری گوگل: شامل مخاطبین شما در حساب کاربری گوگل خواهد بود که تاکنون به صورت فردی با آن‌ها در ارتباط بوده‌اید.
  • از فایل اکسل: در صورت وجود فایل اکسلی که شامل ایمیل مخاطبین شماست، می‌توانید با انتخاب این گزینه و آپلود فایل، دعوت‌نامه را به افراد موجود در لیستتان بفرستید.
  • با انتخاب این گزینه می‌توانید مخاطبین رویدادهای قبلی‌تان را به شرکت در رویداد پیش رو دعوت نمایید.
  • اضافه کردن دستی ایمیل: در صورت نیاز میتوانید با انتخاب این گزینه ایمیل افراد مورد نظرتان را جهت ارسال دعوت نامه به صورت دستی وارد نمایید.

davat3